13/5/2014 Tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) Tarihleri Arasında Maden Ocaklarının Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Ölen Sigortalının Yakınlarına İstihdam Hakkı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun  Geçici 59 uncu Maddesinde yapılan düzenleme ile  (Ek: 10/9/2014-6552/63 md.)  13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler çerçevesinde bir istihdam hakkı sağlanmıştır.
 


Sonraki Sayfa: Devlet Övünç Madalyası Sahiplerinin VIP Salonlarından Yararlandırılması

Önceki Sayfa : Ankarakart Kullanan Hak Sahiplerinin Dikkatine!