5434/45

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi kapsamına giren rütbeli vazife malulleri ile kamu görevlilerinin 2330 sayılı Kanun kapsamına alınması yönünde bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?
02.08.2013 tarihinde yapılan düzenleme ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi kapsamına giren rütbeli vazife malulleri ile kamu görevlilerinin sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bunlar arasında istihdam, faizsiz konut kredisi, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı, derece kademe ilerlemesi, anne babaya aylık bağlamada muhtaçlık şartının kaldırılması, elektrik ve su ücret indirimi,  kendileri, eşleri, anne babaları ve evlenmemiş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları için ücretsiz seyahat hakkı gibi sosyal haklar sayılabilir.
Rütbeli vazife malullerinin 2330 sayılı Kanun kapsamına alınması konusu ise Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklarca tüm yönleriyle değerlendirilmektedir.