Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Ergin BALCI
Birim Sorumlusu
 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin görevleri;
1) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
2) Başkanlığın hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber yorum ve eleştirileri izlemek ve ilgili birimlere bildirmek,
3) Başkanlığın tanıtımı, faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli materyaller, yazılı metinler hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını sağlamak ve yayınlanması için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışmak,
4) Başkanlığın amaç ve etkinliklerini her türlü yazılı ve görsel araçlarla yurt içinde ve yurt dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
5) Başkanlığın hizmet alanına giren konulardaki bilgi edinme ve BİMER taleplerini cevaplandırmak,
6) Başkanlığa yönlendirilen soru önergelerini cevaplandırmak ve ilgili koordinasyonu sağlamak,
7) Başkanlığın internet sayfası tasarımının yapılmasını ve güncellenmesini sağlamak,
8) Başkanlığın uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili başkanlık görüşünü oluşturmak,
9) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli hukuksal önerileri hazırlamak,
10) Başkanlığın bakanlık, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,
11) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.