Şehitlikler ve Anıtlar Birimi

Mustafa ŞİMŞEK
Birim Sorumlusu
 
 
Şehitlik ve Anıtlar Birimin görevleri;
1)    Yurt içinde ve yurt dışında mevcut ve oluşturulacak şehitliklerin ve anıtların yapım, bakım, onarım, koruma işlemlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, uygulanmasını sağlamak,
2)    Şehitlikler ve anıtlarla ilgili projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulatmak,
3)    Başkanlığın hizmet alanına giren şehitlik ve anıtlarla ilgili konularda yapılan yazılı istek ve şikâyetleri değerlendirerek cevaplandırmak,
4)    Yurt içinde ve yurt dışında var olan şehitlik ve anıtlar ile ilgili akademik çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,
5)    Şehitlik ve anıtlar ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve koordine etmek,
6)    Yurt içi ve yurt dışında bulunan şehitlik ve anıtlarla ilgili hükümetler arası komisyon toplantılarına katılım sağlamak,
7)    Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.