Şehit Yakınları ve
Gaziler Dairesi Başkanlığı

SORU 1 : Şehit yakınları mevcut mevzuat gereği ne gibi haklardan yararlandırılmaktadır?

CEVAP : 

CEVAP : Şehit yakınlarına yönelik olarak mevzuatta yer alan haklar ve sağlanan yardımlar aşağıda belirtilmiştir.

Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç):3713, 2330 kanunları kapsamında,

Nakdi tazminat ödenmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç):3713, 2330 kanunları kapsamında,

SGK tarafından emsal aylık bağlanması: 3713 kanun kapsamında,

SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713 kanun kapsamında,

SGK tarafından ek ödeme yapılması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması:3713, 2330 kanunları kapsamında,

Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Kardeş/çocuklarının askerlik hizmetlerinden muaf tutulması (erbaş/er, yedek subay için): 3713(tüm kardeş ve çocuklar için), 2330 kanunları kapsamında,

Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi(erbaş/er hariç): 3713(iç güvenlik), 2330 kanunları kapsamında,

Faizsiz konut kredisi verilmesi ve taksitle ev alınması:3713,2330kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarının orta dereceli özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi: 3713 kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Şehit yakınlarından birine(eş, çocuk, kardeş) istihdam(iş) hakkı verilmesi: 3713 ve 2330 (iç güvenlik) kanunları kapsamında,

Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Mesken Vergisi muafiyeti:3713, 2330 kanunları kapsamında,

Gelir Vergisi indirimi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Gümrük Vergisi muafiyeti: 2330 kanun kapsamında,

Elektrik enerjisi ücret indirimi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Su ücret indirimi:3713, 2330 kanunları kapsamında,

Hususi Damgalı Pasaport verilmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri: 3713 kanun kapsamında,

Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Şehit yakınlarının “ 18 Mart Şehitler Günü”nde İdari İzinli sayılmaları: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı verilmesi: 3713 kanun kapsamında,

İlk destek yardımı ödenmesi: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

Devlet Övünç Madalyası verilmesi: 3713 ve 2330 (iç güvenlik) kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması: 3713 kanun kapsamında,

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

Hata: Eklenti Oluşturulamadı. Hata: AMNR-R-02: Autoloader dosyayı bulamıyor.[Modules/Eklenti/Twitter/Plugin] HATA: ALC-1000