Ek Ödeme ve Eğitim - Öğretim Yardımı

14 Ekim 2015Paylaş
a-A+
2015 yılında 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. maddeleri,5510 sayılı Kanunun 47.maddesi kapsamından yararlanan hak sahiplerinin  çocuklarına öğrenim durumlarına göre yılda bir kez yapılan ödeme tutarları şu şekildedir:
 
İlköğretim       : 1.246,26 TL
Lise                 : 1.869,39 TL
Yüksekokul    : 2.492,52 TL

Konuya ilişkin başvurular öğrenci belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığına yapılmaktadır.