Öğretmen Atamaları

14 Ekim 2015Paylaş
a-A+

17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar başlıklı 44 üncü maddesinin b) bendi’nde  “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, muaf tutulur.” Hükmü yer almaktadır.

Sözü edilen yönetmeliğin Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler başlıklı 51 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince “Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.”