351 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınımızın Atama Kurası Gerçekleştirildi

27 Nisan 2018Paylaş
a-A+
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (351) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 27 Nisan 2018 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.    Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.    351 istihdam hakkı sahibinden;
  - 59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, - 110’unun memur unvanlı kadrolara, - 179’unun hizmetli unvanlı kadrolara,  - 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.   Atananların 229’u erkek, 122’si kadındır.     Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
  - 24’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu, - 14’ü üniversite, - 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,
   olmak üzere toplam sayısı 41’dir.   İlgililer atama teklif sonuçlarına 27/04/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
  İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.