Hedeflerimiz

  
Şehitlikler, şehit mezarları ve anıtlara yönelik gerekli çalışmaları başlatmak.
 
- Şehit yakını ve gazilere tanınan hak ve muafiyetlerin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi,
 
Koordinasyon görevinin yerine getirilmesi,
 
- Gazilerimizin toplumsal hayata entegrasyonu,
 
- Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hizmet kalitelerinin arttırılması,
 
- Şehit yakınları ve gazilere yönelik STK’lara yönelik stratejileri belirlenmesi,
 
- Şehitlik ve Anıtlara yönelik stratejilerin belirlenmesi,
 
- Uluslararası işbirliği stratejilerinin belirlenmesi,
 
- Sosyal politika alanının belirlenerek, özlük hakların tam ve adil olarak belirlenmesi, 
 
- Alana yönelik sosyal politikalar üretilmesi ve uygulanması için şehit ve gazi tanımlarının yapıldığı, amaç ve kapsamın belirlendiği bir yasal düzenlemenin yapılarak mevzuat birliğinin sağlanması, 
 
Taşra teşkilatının oluşturulması,
 
- Şehit, şehit yakını, gazi vb. konulardaki verilerin toparlanarak uygulanacak sosyal politikalara dayanak teşkil edecek veritabanının doğru ve detaylı şekilde oluşturulması