Kanunlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 6358 sayılı Kanun ile değişik hali197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun1111 Sayılı Askerlik Kanunu1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu2566 Sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara Ilişkin Kanun2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu2937 Sayılı Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu4458 Sayılı Gümrük Kanunu4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara ilişkin Kanun4736 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu5682 Sayılı Pasaport Kanunu6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun6495 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun