Kanunlar

 1. 2709 Sayılı T.C. Anayasası
 2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 6358 sayılı Kanun ile değişik hali
 3. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 4. 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu
 5. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
 6. 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
 7. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
 8. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 9. 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 10. 2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 11. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
 12. 2566 Sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 13. 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 14. 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara Ilişkin Kanun
 15. 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
 16. 2937 Sayılı Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 17. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
 18. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu
 19. 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
 20. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 21. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
 22. 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara ilişkin Kanun
 23. 4736 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 24. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 25. 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
 26. 5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu
 27. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 28. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 29. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
 30. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 31. 6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 32. 6495 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 33. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 34. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 35. 4857 Sayılı İş Kanunu
 36. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 37. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 38. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
 39. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu