Maluliyet Derecesi

Maluliyet (sakatlık) derecelerinin belirlenmesine ilişkin talepler için hangi kuruma müracaat edilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na müracaat edilmektedir.